Realizacja postawionych celów wzmacnia naszą pewność siebie

Realizacja postawionych celów wzmacnia naszą pewność siebie

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13-12-2017

POSTANOWIENIA NIE TYLKO NOWOROCZNE.
SYLWESTER NA „DACHU AFRYKI”

Realizacja postawionych celów wzmacnia naszą pewność siebie. Buduje w nas zaufanie do siebie
i swoich możliwości. Motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań i tym samym wchodzenia na swoje osobiste …