Wspieramy Was od 1. dnia

Wspieramy Was od 1. dnia

dr Agata Grabowska,
Socjolog, ekspert kampanii Emolium „Wspieramy Was od 1. dnia”

1. CHCEMY DZIECI, ALE…

Coraz mniej przychodzi na świat małych Polaków. Według danych ONZ, Polska znajduje się
w ostatniej dziesiątce pod względem dzietności. Wskaźnik dla Polski wynosi obecnie …